Referat fra generalforsamling

Lørdag den 29. marts afholdtes generalforsamling i hhv. Gærum Ifs Venner og i selve Gærum Idrætsforening. Der var mødt 15 medlemmer frem.

Til Vennernes generalforsamling gennemgik Gitte Olsen foreningens beretning om de aktiviteter, der blev gennemført i 2013. Fastelavnsfesten gav et overskud på ca. kr. 4.400,- mens sommerfesten indbragte ca. 43.000,-. Hertil kommer at festudvalget investerede i boder til kr. 9.000,- Så alt i alt et flot resultat vejret taget i betragtning.

Efterfølgende blev der spurgt ind til den kommende sommerfest, som afholdes i perioden 12. juni til 15. juni.

Beretning og regnskab blev godkendt.

Efterfølgende afholdte Gærum IF sin ordinære generalforsamling. Her fremlagde formanden sin beretning (som du kan læse her), hvortil der var efterfølgende enkelte spørgsmål. Regnskabet blev ligeledes gennemgået, og det viste et overskud på knap kr. 9.000,-. Der var undervejs flere spørgsmål og forslag til projekter, som kan gennemføres for at bringe udgifterne ned. Både beretning og regnskab blev godkendt.

Bestyrelsen fremlagde forslag til nye kontingenter, som bl.a. omfattede en forhøjelse af satserne for fodbold senior og fodbold ungdom. Forslaget, der også inkluderer klubbeklædning i kontingentet for fodbold senior og fodbold ungdom, blev drøftet og godkendt. Baggrunden for kontingentforhøjelsen bunder i en ændring af tilskudsprincipperne fra kommunen, der gør at vi falder i tilskud fremadrettet. De nye kontingenter kan ses her.

Valg til bestyrelsen var hurtigt overstået, idet Kirstine Pepping blev genvalgt. De øvrig bestyrelsesmedlemmer var ikke på valg. Således består bestyrelsen fortsat af Charlotte V. Hansen, Kirstine Pepping og Lars Sørensen.

Valget til festudvalget (som udgør bestyrelsen i Gærum Idrætsforenings Venner) medførte nyvalg til Laila Jeppesen, Kim Koop mens der var genvalg til Kenny Koop. Susanne Jensen og Per ”Gas” Jensen ønskede ikke genvalg. Jesper Nansen blev valgt som suppleant.

På revisorposten blev der heller ikke skiftet ud, idet Jan Jensen også blev genvalgt.

Tillykke til de valgte.

Der var ikke indkommet nogle forslag til drøftelse på generalforsamlingen.

Denne besked er skrevet i Forsidenyheder, GIF nyheder, Nyt fra bestyrelsen. Bogmærk permalinket.

Der er lukket for kommentarer.