Indkaldelse til Generalforsamling 2024

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Gærum Idrætsforenings venner

Onsdag den 6. marts 2024 kl. 19.00

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Aflæggelse af regnskab for afholdte arrangementer
 4. Eventuelt

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Gærum Idrætsforening

Onsdag den 6. marts 2024 kl. 19.15

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af formandens beretning
 3. Aflæggelse af årsregnskab 2023
 4. Fastsættelse af kontingenter.
 5. Evt. behandling af indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelsen
  • Kirstine Pepping (modtager genvalg)
  • Charlotte V. Hansen (ikke på valg)
  • Malene Marzec Christensen (modtager genvalg)
  • Jeppe Krogh (træder ud af bestyrelsen)
  • Rene Birkbak (modtager genvalg)
 7. Valg af 1 revisor
  • Jan Jensen (modtager genvalg)
  • Carl Chr. Olsen (ikke på valg)
 8. Eventuelt

Idrætsforeningen er vært ved øl/vand mm. Jeppe giver afskedskage.

Denne besked er skrevet i GIF nyheder. Bogmærk permalinket.

Der er lukket for kommentarer.