Indkaldelse til generalforsamling 2023

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Gærum Idrætsforenings venner

Torsdag den 16. marts 2023 kl. 19.00

Dagsorden; 

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Aflæggelse af regnskab for afholdte arrangementer
 4. Eventuelt

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Gærum Idrætsforening

Torsdag den 16. marts 2023 kl. 19.15

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af formandens beretning
 3. Aflæggelse af årsregnskab 2022
 4. Fastsættelse af kontingenter. Bestyrelsen fremlægger forslag.
 5. Evt. behandling af indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelsen (minimum 3, maksimum 7 medlemmer)
  • Lars Sørensen (modtager ikke genvalg)
  • Kirstine Pepping (ikke på valg)
  • Charlotte V. Hansen (modtager genvalg)
  • Malene Marzec Christensen (ikke på valg)
  • Jeppe Krogh (modtager genvalg)
  • Rene Birkbak (ikke på valg)
 1. Valg af 1 revisor
  • Jan Jensen (ikke på valg)
  • Carl Chr. Olsen (modtager genvalg)
 1. Eventuelt

Idrætsforeningen er vært ved øl/vand mm.

Denne besked er skrevet i Forsidenyheder. Bogmærk permalinket.

Der er lukket for kommentarer.