Referat fra generalforsamling samt formandens beretning

Idrætforeningen afholdte sin årlige generalforsamling torsdag d. 19 marts. Udover formandens beretning (se nedenfor) var der en gennemgang af årsregnskabet for 2014. Desværre kommer vi ud af 2014 med et underskud så derfor bliver vi nødt til at spænde livremmen lidt ind i 2015. Alternativt skal vi ud og finde nye og/eller større indtægter. Både beretning og regnskab blev godkendt af generalforsamlingen.

Bestyrelsen fremsatte også et forslag til ændringer af vedtægterne. Forslaget gik på, at foreningens festudvalg ikke længere vælges på generalforsamlingen men nedsættes af bestyrelsen på lige fod med de øvrige udvalg. Forslaget blev vedtaget. Derudover blev det besluttet at generalforsamlingen fremover skal indkaldes med minimum 14 dages varsel.

Til bestyrelsen blev Charlotte og Lars genvalgt. Der var ikke yderligere kandidater, så bestyrelsen fortsætter som hidtil.

Under eventuelt var der spørgsmål fra forsamlingen til fodboldbørnenes brug af stadion – og forslag om, at de ikke benytter stadion til træning. Bestyrelsen ønsker at foreningen skal være til gavn og glæde for hele byen – specielt børnene og derfor ønsker bestyrelsen, at træningen foregår på stadion. Det er der mange argumenter for. I forlængelse heraf ønsker bestyrelsen heller ikke at iværksætte initiativer, der skal forhindre byens børn i at bruge boldbanen til boldspil og leg mv. uden for foreningens aktiviteter. Gærum Idrætsforening skal være et samlingspunkt for byen!

Herefter var der kaffe og (god) kage.

Formandens beretning

Kære generalforsamling. Jeg vil gerne starte denne beretning om 2014 samme sted, som jeg startede beretningen sidste år. Nemlig med at takke alle de frivillige, trænere og ledere, der sammen har fået hverdagen til at fungere og som binder vores aktiviteter sammen. I fortjener alle et stort skulderklap.

Uden jer ingen forening!

Aktiviteter
Vi skal gøre status over foreningsåret og over vores aktiviteter. Det er næsten ”same procedure as last year”. Vi har en lille fremgang i medlemstallet, idet vi sidste år opgjorde medlemstallet pr. årsskiftet til 201 medlemmer mod 222 i år. Det er rigtig flot fremgang, som jeg synes vi kan og skal være stolte af.

Vi har også en stor fremgang i aktivitetstimer, som dog kun er opgjort for vores medlemmer under 25 år. En stigning på næsten 14 % som udelukkende skyldes, at vi har fået godt gang i fredagssvømning. Vi var spændte på om svømningen blot ville tage medlemmer fra de øvrige aktiviteter, men det har vist sig ikke at være tilfældet.

Samlet set er vi godt tilfredse med vores udbud af aktiviteter her i vores lille idrætsforening.

Økonomi
Bestyrelsen har brugt meget energi på at omlægge vores økonomiske dispositioner, og vi kan allerede nu se, at det begynder at have effekt. Selvom vi kommer ud af året med et underskud – og et relativt stort et at slagsen – er vi meget fortrøstningsfulde. Underskuddet – som vi kommer tilbage til i gennemgangen af regnskabet – skyldes primært to ting; manglende opkrævning af målaktier i 2014 samt uforudsete udgifter for over 10.000,-

Vi er allerede i gang med at tilpasse os de ændrede forhold i frederikshavner ordningen, som betyder at vi fremadrettet modtager lavere tilskud til drift af klubhuset, men får til gengæld mere til aktiviteterne. Det har betydet at vi har måttet omstille på rengøringen i klubhuset ligesom vi kommer til at omstille på andre administrationsomkostninger. Helt konkret er aftalen med Knud opsagt og vi har fundet en alternativ løsning på rengøringen, som vil give os en besparelse på 2/3 dele af de nuværende udgifter til rengøring.

Der vil komme flere tilpasninger til i takt med at vi omlægger udgifterne.

Øvrige aktiviteter
Sommerfesten var som altid et vellykket arrangement og der er stor ros til festudvalget for sliddet og indsats før, under og efter festdagene. Jeg vil gerne fremhæve tre ting, som jeg personligt synes fungerede rigtig godt; Teltets nye placering gav en helt anden sammenhæng mellem teltet og pladsen. Familieaftenen fredag aften var en rigtig god aften. Og endeligt at hoppeborgen var gratis. Alle ting, som var med til at forny sommerfesten. Jeg håber udvalget igen i år finder på nye, spændende tiltag – og holder fast i nogle af de gamle traditioner.

Visionen og principperne
På sidste års generalforsamling fremlagde vi tre overordnede principper for den måde vi vil drive idrætsforeningen;

  • Til gavn og glæde for alle i byen
  • Det skal være sjovt
  • Vi gør det i fællesskab

Principperne arbejder vi efter, og de danner rammerne for vores beslutninger og de omstillinger som vi foretager.

Vi holder hele tiden disse principper op mod de beslutninger vi træffer. De er rettesnor på vores vej mod at blive verdens bedste idrætsforening.

Principperne og visionen er som sådan ikke til diskussion. Så længe jeg er ved roret, er det den vej skibet sejler. Det er min garanti for, at jeg synes det er sjovt at være med. Og så længe der er opbakning til mig som styrmand er kursen lagt.

Det vi derimod godt kan diskutere, er ruten til målet. Hvordan bliver vi til gavn og glæde for alle i byen, hvordan bliver det sjovt at være med og hvordan får vi løftet i fællesskab? I den forbindelse har vi allerede taget hul for en ny tradition, som vi håber kan gentages et par gange om året. Vi vil gerne samle alle trænere og frivillige ledere til en dag, hvor vi drøfter udviklingen – altså ruten til målet. Vi har holdt det første og det gik rigtig godt. Det er min fornemmelse at der er rigtig meget energi i foreningen, så det skal vi se at udnytte.

For én ting er helt sikkert. Ingenting kommer af sig selv. Det kræver energi og en solid indsats at både drive og udvikle vores forening. Og den energi skal komme fra jer. Fra medlemmerne – fra alle dem der engagerer sig i vores forening. For det er jer der er foreningen. Det er en misforståelse at tro, at det er bestyrelsen, der er foreningen og skal drive alle aktiviteterne. Derfor er det utrolig vigtigt at alle bidrager.

I bestyrelsen har vi den holdning, at medlemmerne – det vil sige jer – selv skal skabe og drive aktiviteterne. Hvem skulle ellers? Og det kan ikke kan stå – må falde.

Og vi skal gerne væk fra den situation, hvor folk ringer til mig, når der ikke er mere kopipapir. Jeg vil meget hellere have at vide, fra den der har taget det sidste, at nu er der fyldt op igen. Det er fællesskab og så er det sjov at være med.

Mål for 2015
I 2015 vil bestyrelsen fortsat være optaget af omstillinger ift økonomien og vi vil være meget optaget af at fortsætte udviklingen af idrætsforeningen.

Personligt vil jeg trække mig endnu mere ud af den daglige drift af aktiviteterne, så jeg kan lægge min energi der, hvor jeg synes det er sjovt at være med. Men det kræver at andre tager over.

Endeligt vil vi så småt begynde forberedelserne til foreningens 50 års jubilæum i 2016.

Afslutningsvis
Jeg vil gerne sige tak til alle fremmødte i aften og tak til de yndige piger i bestyrelsen – for samarbejdet. Det har været en rigtig stor fornøjelse at arbejde sammen med jer.

Et stort tak for samarbejdet til alle trænere, frivillige ledere, forældre og andre, der tager del af ansvaret.

Tilbage er der kun at håbe, at 2015 byder på endnu flere spændende oplevelser her i idrætsforeningen.

Tak for ordet.

Lars

Denne besked er skrevet i Forsidenyheder, GIF nyheder, Nyt fra bestyrelsen. Bogmærk permalinket.

Der er lukket for kommentarer.