Nyt fra Bestyrelsen

Vi vil fra bestyrelsens side gerne forsøge os med en ny tradition; nemlig dette ”nyhedsbrev”. Formålet med nyhedsbrevet er, at skabe mere synlighed omkring arbejdet i bestyrelsen og omkring de beslutninger vi træffer. Vi håber, I vil tage godt i mod det. Nyhedsbrevet vil udkomme, når der er indhold nok, og vi forventer at det kommer et par gange om året. Vi vil naturligvis stadig skrive nyheder på vores hjemmeside, og informere via facebook – nøjagtig som vi  gør i dag.

Ny bestyrelse valgt ved seneste generalforsamling
Ved generalforsamlingen i starten af april måned blev der valgt en ny bestyrelse. Den består nu af Lars Sørensen (formand), Kirstine Pepping (næstformand) og Charlotte V. Hansen (kasserer). Bestyrelsen vil arbejde på, at skabe en attraktiv idrætsforening til gavn og glæde for hele byen. Vi vil gerne opfordre til, at alle der har lyst, tager aktiv del i foreningen, for der er behov for alles hjælp. Jo flere vi er til at løfte, desto lettere bliver det for hvert enkelt.

Nyt medlems- og regnskabssystem
Vi har besluttet at udskifte vores medlems- og regnskabssystem med et nyt og mere moderne system, der samtidig giver nogle flere muligheder. Det betyder bl.a. at vi fremadrettet sender kontingentopkrævninger ud pr. Email. Samtidig er der integration til banken, så regnskabet automatisk opdateres, når I betaler kontingentet. Der er også mulighed for at tilmelde sig BetalingsService, så du er fri for girokortet. Alt sammen gør det nemmere at være kasserer.

Rampen ved klubhuset
Skater-rampen ved klubhuset har i meget lang tid været et sørgeligt syn. Der er flere børn, der er kommet til skade derpå i forbindelse med leg, og det er ikke holdbart i længden. Vi har nu lavet en aftale med en gruppe skatere i Frederikshavn om, at de fjerner resterne af rampen. Vi er rigtig glade for at andre kan få glæde af den, i stedet for at vi havde smidt resterne ud. Vi forventer at hele rampen er væk inden sommerfesten.

Træerne langs stadion
Der har længe været et ønske fra naboerne om, at træerne langs stadion beskæres. Det ønske har vi nu imødekommet. Det kan naturligvis give lidt udfordringer med bolde i haverne, men det må vi løbende holde en dialog med naboerne om. Der er naturligvis mange meninger om og følelser i de træer, men træerne har ikke nogen praktisk betydning for stadion – ud over at det er sværere at skyde en bold ind i haverne. Derfor synes vi at det er vigtigere at imødekomme naboernes ønske om, at træerne fældes, så der kommer lys ind i deres haver. Fremadrettet vil vi i fællesskab med naboerne forsøge at holde beplatningen nede i et fornuftigt niveau. Det er kommunens Park og Vej, der står for beskæringen.

Sommerfesten
Årets sommerfest løber af stablen fra fredag den 14. juni til søndag den 16. juni – med den traditionsrige fest lørdag aften. Festudvalget er allerede i fuld gang med planlægningen og alle de andre gøremål, der skal til for at gennemføre festen. Og der skal også en del frivillige kræfter til, for at det kan lade sig gøre. Så støt endelig op omkring festdagene og kontakt gerne festudvalget, hvis du har lyst til at give en hånd med.

Du har spørgsmål til bestyrelsen, lyst til at hjælpe eller andet, så tøv ikke med at kontakte os.

Bestyrelsen

Denne besked er skrevet i GIF nyheder. Bogmærk permalinket.

Der er lukket for kommentarer.