Formanden beretning 2014

Generalforsamlingen 29. marts 2014

Indledning
Jeg vil gerne indlede denne beretning, der hvor man normalt slutter. Med et stort tak. Tak til alle de frivillige ledere, trænere, forældre, medlemmer, sponsorer og andre, der er med til at løfte alle de forskellige opgaver vi har i foreningen. Uden jer, ingen forening. Vi har brug for hver og en af jer, hvis vi i fællesskab skal skabe verden bedste idrætsforening. En idrætsforening, der er til gavn og glæde for hele byen og for lokalsamfundet.

Generalforsamlingen giver anledning til at se tilbage på et spændende bestyrelses-år, hvor vi som helt ny bestyrelse, har skulle finde vores egne ben at stå på. Og med nye folk kommer nye traditioner. Det at vi er samlet i dag bryder med en gammel tradition om at holde generalforsamling en onsdag aften i klubhuset.

Men endnu et år er gået i Gærum Idrætsforening og det er tid til at gøre status over en god sæson med masser af spændende oplevelser.

Medlemstallet pr. 31. december 2013 talte 201 aktive medlemmer. Hertil kommer alle de frivillige ledere, trænere og forældre som jo udgør kernen i foreningen. Set i forhold til året før har vi haft et stabilt medlemsniveau og en lille fremgang i det samlede kontingentindbetaling end i 2012.

Hvis vi ser på antallet af aktivitetstimer er tallet også stigende i forhold til tidligere år. Sammenholdt med at vi har haft ro på kontingenterne, har alle medlemmer for fået mere for pengene. Det er vi rigtig godt tilfredse med.

Økonomi
Noget af det første vi besluttede da vi tiltrådte efter forrige generalforsamling var at udskifte vores efterhånden forældede regnskabssystem. Vi er nu overgået til en online system, der gør det en del lettere at være kasserer – og formand. Som en konsekvens heraf er det nu også muligt at tilmelde sig betalingsservice. Noget der har været efterspurgt længe. Vi har brugt en del energi på at få overblik over foreningen økonomi og det har ligget os meget på sinde, at vi har styr på indtægter og udgifter. Jeg synes det er lykkedes fornuftigt, og vi kommer også ud af året med et lille overskud. De faktiske tal gennemgår vi under næste punkt på dagsordenen.

Noget af det der særligt i år har med medvirkende til at få økonomien til at hænge sammen er vores målaktier. Vi solgte 260 stk. i 2013 hvilke vist nok er rekord. En stor tak til Kurt Birkbak, som har været tovholder på målaktierne.

Vi vil meget gerne arbejde i retningen af, at styrke kassebeholdning, og ruste den mod uforudsete udgifter. Vi har desværre flere gang i løbet af året været nede og runde bunden i kassebeholdningen. Det gør os meget økonomiske sårbare. Det er ikke meningen vi skal have en stor pengetank, men vi skal have mere at stå imod med. Der er to måder, at vi kan lykkes med det på; enten kan vi skære i udgifter eller også øge indtægterne. Vi vil arbejde på at skabe flere aktiviteter, der kan øge vores indtægter.

Aktiviteter
Vores aktiviteter har i 2013 ikke afveget meget fra tidligere;

I fodbold-senior har vi haft to herre-seniorhold, et 7-mands damehold og et old boys-hold. Resultaterne har været svingende, og selvom vores serie 4 hold sikrede sig oprykning til serie 3 i forårssæsonen, lykkedes det ikke at bide sig fast og de må starte ud igen i serie 4 her til foråret. Vores 2. hold spiller fortsat i serie 5 og damerne gør sig gældende i C3 rækken.

Det lykkedes os at få gang i vores old boys-hold igen efter holdet blev trukket i starten af 2012-sæsonen. Her er der dog også plads til forbedringer…

Fodbold ungdom havde tre hold med i Jerup-turneringen plus et U9 som blev til et U10 i efterårssæsonen. Det blev til både sejre, nederlag og uafgjorte kampe. Noget af det, der står klares i hukommelsen var de træningsaftnerne, hvor der var fuld opbakning og ofte løb op til 50 børn rundt og trænede.

På trænersiden kørte vi igennem med de “gamle” trænere til de ældste årgange, mens der i de yngste årgange blev et halvår, hvor to friske lokale gutter, Andreas Koop og Mads Østerballe, var trænere – tak for jeres indsats, vi håber at se jer igen. Andet halvår stod en anden semi-lokal ung fyr for, Mikkel Fischer, også en stor tak til dig.

Da vejret blev for dårligt til at være udendørs, takkede ca. 20 spillere ja tak til at spille indendørs fodbold. Alle trænede en gang om ugen i skolens gymnastiksal – og så havde vi to U8 hold og et U10 hold tilmeldt DBUs turnering – ligesom alle tre hold deltog i Frønsecup i Østervrå.

Alt i alt et godt år, med god opbakning fra børn og forældre både til træning og til specielle arrangementer og kampe.

På badminton-siden gennemførte vi et generationsskifte idet vores ”faste” mand på posten som turneringsleder Thorkild Højrup valgte at takke af. Der skal lyde en stor tak for indsatsen til Thorkild. Heldigvis stod der en gammel kending klar i kulissen til at tage over. Således det i år Steven Buhelt som varetager rollen son turneringsleder i Gærum-turneringen.

Der er god tilslutning igen i år, selv om at der altid er plads til flere. Der spilles i to divisioner; en for de gode og en for de lidt bedre.

Udlejning af badminton-baner er et af de områder, hvor vi har en nedgang i aktiviteten. Vi må erkende at vi ikke har været gode nok til at skaffe lejere – ift. Tidligere år. Således har vi i indeværende sæson kun 5 udlejede baner. Men baneudlejningen er et af de områder, der har lidt under, at vi kun er tre mand i bestyrelsen og at det ikke er lykkedes os, at finde en overordnede ansvarlig for badminton-afdelingen.

I den sidste afdeling, Gymnastik og Dans, startede vi ud med seks aktiviteter. Noget for alle aldre og køn. Det er gamle kendinge som abekattesjov, Zumba (z-dance) og herrefight, mens vi i år også fik plads til spring og dans. Desværre måtte vi sande at de kvindelige gærumboere ikke fandt mavedans interessant. Vi måtte i hvert fald nedlægge holdet grundet manglende tilslutning. Trods det har vi stort set holdt aktivitetsniveauet fra 12-sæsonen.

Øvrige aktiviteter
Ud over vores kerneaktiviteter har vi også vores øvrige aktiviteter. Herunder sommerfesten som vi tidligere i dag har hørt om. Det er for mange sommerens højdepunkt, når vi skal feste i teltet lørdag aften. I igen i år var det nogle vellykket og plantilrettelagte festdage, hvis man lige ser bort fra søndag, hvor vejret ikke ligefrem var med os.

Det var også en af grundende til at vores ungdomsfodboldsstævne til sommerfesten ikke blev en succes. Himlen åbnede sig med masser af regn, og da det også begyndte at lyne og tordne var vi desværre nødsaget til at aflyse stævnet. Rigtigt ærgerligt for alle de friske spillere fra lokale nabobyer – men bedre held til næste sommerfest.

I forbindelse med Gærums 125 års jubilæum afholdte vi diskofest på skolen. Det var en rigtig stor succes med mange feststemte børn og unge. Et særdeles vellykket arrangement, som vi helt sikkert vil overveje at gentage igen i år. Stor tak for opbakningen til det.

Vi forsøgte os også med en familiedag, hvor tanken var at byens familier kunne mødes med idrætten som omdrejningspunkt i hyggelige rammer. Vi valgte dog at aflyse dagen, da vi blev overhalet indenom af byens sundhedsgruppe, der havde arrangeret noget lignende. Men vi har ikke opgivet idéen og vil se om vi ikke kan realisere den i år.

Derudover har der været afholdt vores tilbagevendende familiegrill-arrangement i fodbold ungdom, som altid holdes i forbindelse med sommerafslutningen. Og igen i år var der tæt ved 100 deltagere. Det er rigtig flot.

Frivillige
Når vi ser tilbage på vores arrangementer og aktiviteter i 2013 oplever vi næsten altid stor opbakning for byens borgere og forældre til medlemmerne i foreningen. Det er vi rigtig glade for og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for det. Men vi mangler fortsat helt at knække koden til, hvordan vi får flere frivillige til at tage en mere aktiv del i driften af vores forening. Vi er helt klart på rette vej. Det er naturligvis mit håb, at endnu flere vil være med til at skabe verden bedste idrætsforening.

Målene for 2013
Da vi tiltrådte som ny bestyrelse efter seneste generalforsamling satte vi os ét klart mål for 2013. At flere skal tage del i ansvaret og opgaverne med at drive foreningen.

Vi har nået målet bl.a. i kraft af, at vi har fået nedsat et nyt fodbold-seniorudvalg, som udelukkende består af aktive senior medlemmer. Pt. Består udvalget af 7 medlemmer som både tæller herre og damespillere.

Derudover har vi også fået nye cafeteria-ansvarlige, nemlig Rikke Østerballe og Rie Andersen. De har allerede nu vist, at vi kan skabe endnu mere liv i klubhuset med meget få tiltag. Og jeg ved der kommer endnu flere nye tiltag i 2014. Jeg er personligt meget glad for, at Rikke og Rie har påtaget sig opgaven med at drive for cafeteria.

Et andet tiltag vi har gjort for at forsøge at få flere til tage ansvar, er at øremærke halvdelen af overskuet fra køkkenet til ungdomsarbejdet i foreningen. Det vil faktisk sige, at der i år står lidt over 6000,- kr. og venter på nogle idérige forældre, der vil lave nogle aktiviteter for vores børn og unge. Måske er det gået i glemmebogen, men så er her en opfordring til at komme med idéer til aktiviteter, der kan komme flest mulige af foreningens børn og unge til gode. Eneste kriterier for at få nogle af pengene er, at man selv føre idéen ud i livet.

I 2013 indgik vi desuden en sponsoraftale med Intersport og Hummel gældende for de næste fem år. Aftalen forpligter os til at bruge Hummel som klubbeklædning samt foretage vores indkøb i Intersport. Det er en rigtig god aftale, der gør det mere fleksibelt og nemmere at foretage indkøbene. Bl.a. i forlængelse af denne aftale kommer vi med et oplæg til en ny kontingentstruktur, som jeg håber forsamlingen vil være med til at drøfte. Mere om det under et senere punkt.

Målene for fremtiden
Men hvordan ser fremtiden ud, og hvad er det vi gerne vil med foreningen?

I den nuværende bestyrelse arbejder vi ud fra tre overordnede principper;

–          Til gavn og glæde for alle i byen
–          Det skal være sjovt
–          Vi gør det i fællesskab

Disse principper gennemsyrer i stor udstrækning vores arbejde og vores beslutninger. Men hvad betyder de?

Til gavn og glæde for alle i byen betyder at vi laver aktiviteter som kommer alle til gode. Og det betyder også at vi er byens idrætsforening og en del af lokalsamfundet.

At det skal være sjovt betyder i virkeligheden at hvis ikke det er sjovt, gider ingen være med. Så hvis vi kan gøre det sjovt at tage ansvar, bliver det nemmere at få medlemmerne til at gøre det. Det betyder så også samtidig, at de sure opgaver med tiden vil forsvinde – med de konsekvenser det nu har. Vi bruger alle sammen vores fritid på foreningen, derfor er det helt essentielt at det er sjovt at være med.

At vi gør det i fællesskab betyder at vi kan alle samme, men ikke alene. Vi skal alle sammen hjælpe til og vi er alle sammen en del af foreningen.

Vi vil fortsat arbejde på at skabe verdens bedste idrætsforening. Og når vi siger verdens bedste idrætsforening, så mener vi det. Hvorfor gå efter noget halvt. Det er en lang, men spændende rejse, jeg håber I vil med.

Afslutningsvis
Jeg vil gerne sige tak til alle fremmødte i dag og tak til mine kumpaner i bestyrelsen – for samarbejdet. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med jer.

Tilbage er der kun at håbe, at 2014 byder på endnu flere spændende oplevelser her i idrætsforeningen.

Tak for ordet.

Lars

Skriv et svar